Alles heeft zijn waarde…

Taxaties kunnen nodig zijn voor de verzekering, bij erfenissen of bij verkoop van sierraden.

Verzekering

Een taxatierapport voor de verzekering bevat een actuele waarde van de vervangingswaarde. Expertise vooraf vrijwaart u van eventuele schade van discussie achteraf. Bovendien vergroot een nauwkeurige omschrijving de mogelijkheid om een verloren of gestolen artikel op te sporen.

Erfenissen

Bij schenkingen, erfenissen en verdelingen kan een taxatie helpen tot een eerlijke verdeling te komen. De waarde wordt bepaald op basis van de vervangings- of verkoopwaarde.

Verkoop

Bij verkoop van sieraden wijkt de prijs af van de getaxeerde waarde. De taxatiewaarde is namelijk de vervangingswaarde. Deze prijs is lager dan de getaxeerde waarde. De verkoopprijs hangt af van kwaliteit, marktwaarde en staat van onderhoud.

De taxatie

De taxatie gebeurt in het atelier bij Van Zandwijk. Bij afgifte wordt het hoe en waarom van de waardebepaling besproken. Aan de hand van een lijst worden de sieraden veilig in de kluis opgeborgen. Het uiteindelijke taxatierapport beschrijft de juwelen en bevat hun prijs.
Taxaties gaan volgens de normen van de Nederlandse Juweliers Unie.

Kosten

De kosten – met een minimum van € 45,00 – worden gebaseerd op het aantal uren van de taxatie.
‘Wij voorzien u met plezier van waardevol advies!’